Startujemy za
Lokalizacja

Tablica ogłoszeń

  KOMUNIKATY
BULLETINS
 

Komunikat nr 1
Bulletin No. 1

Harmonogram odbioru administracyjnego (OA) Administrative checks time schedule

Harmonogram badania kontrolnego (BK1) Scrutineering time schedule

Opublikowano / Published 19.10.2016 17:00

regulamin

Komunikat nr 2
Bulletin No. 2

Opublikowano / Published 21.10.2016 12:30

regulamin

Komunikat nr 3
Bulletin No. 3

Opublikowano / Published 22.10.2016 07:30

regulamin

Komunikat nr 4
Bulletin No. 4

Opublikowano / Published 22.10.2016 21:00

regulamin
  DOKUMENTY DYREKTORA RAJDU
THE CLERK OF THE COURSE DOCUMENTS
 

Decyzja Dyrektora nr 2 - Nadanie czasu na OS-2

The Clerk of the Course Decision No. 2 - Imposed times for SS-2

Opublikowano / Published 22.10.2016 12:50

regulamin
 

LISTA ZGŁOSZEŃ / LISTY STARTOWE
ENTRY LIST / START LISTS

 

Lista zgłoszeń 6. rundy Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych
Entry List 6th round of Polish Cross Country Championship

Opublikowano / Published 18.10.2016 19:00

regulamin

Lista Startowa - Prolog
Starting List - Prologue

Opublikowano / Published 21.10.2016 14:30

regulamin

Lista startowa Etap 1
Star List LEG 1

Opublikowano / Published 21.10.2016 21:00

regulamin

Lista startowa Etap 2
Start List LEG 2

Opublikowano / Published 22.10.2016 21:00

regulamin
  KLASYFIKACJE
CLASSIFICATION
 

Officjalna klasyfikacja końcowa
Official final classification

Opublikowano / Published 23.10.2016 18:00

regulamin

 

« powrót